Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 9/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania.
W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu nr 14 następujące pozycje:
– poz. nr 11-amikacin 0,5g
– poz. nr 12 – amikacin 0,25g
– poz. nr 13 – amikacin 0,1g
i utworzyć z tych produktów osobny pakiet?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww pozycji z pakietu nr 14 i utworzyć pakiet nr 14AJednocześnie informujemy, że wadium dla pakietu nr 14 wynosi 1.053,00 zł (słownie:jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy złote), dla wydzielinego pakietu nr 14A wadium wynosi 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych).