Unieważnienie postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w pakiecie nr 5A (płytka ze stabilizacją kątową do zespolenia dalszej fasady kości promieniowej 3-5 otworowa pod wkręty Ø 2,4-3,5 mm, płytka ze stabilizacją kątową do zespoleń nasady bliższej kości ramiennej 4-8 otworowa pod wkręty Ø3,5-4mm, wyginacz do płytek 2,4 do 3,5 dł. 150mm) w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.
UZASADNIENIE

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.