Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że ww postepowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 1 – dezynfekcja skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, mycie i dezynfekcja narzędzi, powierzchni, terminczne mycie basenów.
Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.