Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
PAKIET NR 2
Kwota netto złożonej oferty – 5.800,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 6.264,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
PAKIET NR 1
– Kwota netto złozonej oferty – 114.877,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 124.129,51 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.
PAKIET NR 1

kwota netto złozonej oferty – 119.256,05 zł
kwota brutto złozonej oferty – 128.861,68 zł
\
TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 115.242,88 zł, w pakiecie nr 2 kwotę brutto w wysokości około 6.912,00 zł.