Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
PAKIET NR 1:
Kwota netto złożonej oferty – 141.160,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty –152.452,80 zł,

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 9.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 11.472,00 zł

PAKIET NR 3:

kwota netto złozonej oferty – 36.442,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 39.543,96 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 33.380,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 36.050,40 zł

PAKIET NR 5:
kwota netto złozonej oferty – 28.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 31.212,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 złożona przez firmę – NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 10.950,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 12.726,00 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 35.222,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 38.039,76 zł.

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto na całośc przedmiotu zamówienia w wysokości około 271.375,56 zł.