Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 32 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 5,5 cm x 200mb?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pozycja nr 40 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 5 cm?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pozycja nr 43 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pozycja nr 44 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.