Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Kwota netto złożonej oferty – 109.874,05 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 118.726,32 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota netto złozonej oferty – 108.142,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 116.755,73 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 115.247,88 zł.