Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    -ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

     

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 25.648,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 20.093,25 zł brutto.

Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Polajs Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18 c, 72-100 Goleniów.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 4.024,57 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • Ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-2000 Wysokie Mazowieckie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi – 87.708,47 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji –4 0 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę – F.H.U. „Chem-Aj” Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka S.C. ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi – 5.103,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi – 7.333,20 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

II. Postępowanie w pakiecie nr 7 – wędliny, mięso wołowe, mięso wieprzowe, drób zostało uniewaznione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp.J. J. Patruś & R. Bączyński Ząbrowo 30 78-120 Gościno

Pakiet nr 5

Cena – 48,13 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 88,13 pkt

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 1

Cena – 41,54 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 81,54 pkt

Pakiet nr 6

Cena – 56,25 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,25 pkt

3

F.H.U. „Chem-Aj” Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka S.C. ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

Pakiet nr 10

Cena- 56,21 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,21 pkt

Pakiet nr 11

Cena – 58,11 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 98,11 pkt