Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowanie następującym Wykonawcom:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.
Pakiet nr 10 – 25.648,80 zł brutto.
Pakiet nr 11 – 20.093,25 zł brutto.
2. POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18 c, 72-100 Goleniów.
Pakiet nr 1 – 4.024,57 zł brutto.
3. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Pakiet nr 5 – 87.708,47 zł brutto.
4. F.H.U. „Chem-Aj” Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka S.C. ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin.
Pakiet nr 6 – 5.103,00 zł brutto.
Pakiet nr 8 – 7.333,20 zł brutto.