Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2017 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol6B, 03-236 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 384,48 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 5.110,83 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Farmacol S.A (Lider) Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 1.594,30 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 25.427,95 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 4.329,71 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 15 wynosi – 3.437,86 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Asclepios SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 14 wynosi – 30.523,07 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 5 złożoną przez firmę – TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi- 69.989,29 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi – 125.538,77 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 6 złożoną przez firmę – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi – 41.914,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi – 39.744,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 7 złożoną przez firmę – Baxalta Poland Sp. z o.o. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi – 59.130,00 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 8 złożoną przez firmę – Nettle Pharma Services Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi – 17.694,29 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem 70 pkt.

 • Ofertę nr 9 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi – 46.503,72 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • Ofertę nr 10 złożoną przez firmę – „Shobu-Kan” Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard Szczeciński.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 16 wynosi – 20.826,37 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 1. Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5- antybiotyki i leki różne zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą i jedyną ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Farmacol SA (Lider)

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Pakiet nr 14

Cena – 51,11 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 91,11 pkt

2

Asclepios SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Pakiet nr 7

Cena – 57,63 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,63 pkt