Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 161.700,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 174.636,00 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 54.520,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 58.881,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w pakiecie nr 1 i 2 w wysokości 241.941,60 zł:

Pakiet nr 1 – 181.116,00 zł
pakiet nr 2 – 60.825,60 zł