Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 3 (leki różne III) zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jednocześnie informujemy, że postępowania przetargowe w pakiecie nr 3 zostanie ogłoszone ponownie.