Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 3.737,30 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 5 – 4.033,80 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

2. Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 89.458,08 zł
– kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 96.614,73 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 6 – 5.710,90 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 6 – 6.167,77 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. Oferta nr 3 – PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 212.715,20 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 229.983,99 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 144.857,53 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 156.763,40 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 83.755,46 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 90.455,89 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. Oferta nr 4 – Farmacol – Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 232.741,82 zł
-kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 251.594,26 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 139.594,33 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 151.116,13 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości przedmiotu zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 500.125,18 zł:

Pakiet nr 1 – 248.087,61 zł
pakiet nr 2 – 153.303,41 zł
Pakiet nr 3 – 76.268,76 zł
Pakiet nr 4 – 12.363,84 zł
Pakiet nr 5 – 4.036,28 zł
Pakiet nr 6 – 6.065,28 zł