Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 174.636,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 58.881,60 zł