04 listopada 2017 r.

W dniu 04 listopada 2017 r. w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach została przeprowadzona akcja profilaktyczna pn. ,,Biała Sobota”. Organizatorami akcji było Stowarzyszenie ,,Nasz Szpital” oraz Starostwo Powiatowe przy głównym udziale Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz przez indywidualnych sponsorów.

W ramach Białej Soboty dzieci, młodzież i osoby dorosłe bezpłatnie skorzystali z porad lekarzy specjalistów:

  • w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 20 osób, z których trzy osoby zostały skierowane do dalszego leczenia,
  • chorób wewnętrznych (interny) i kardiologii 16 osób, z czego 1 osobę skierowano do dalszego leczenia na Izbę Przyjęć Szpitala Powiatowego
    w Pyrzycach, a 8 osób skierowano do dalszej diagnostyki,
  • onkologii i usg piersi – ogółem przebadano 29 pacjentek, u 9 pacjentek stwierdzono zmiany nadające się do dalszej diagnostyki,
  • porady w dziedzinie promocji zdrowego trybu życia, diety cukrzycowej,
    diety kardiologicznej – z porad skorzystały 4 osoby,
  • okulistyki, z porad skorzystało 29 osób, z czego 20 osób wymagało porady (okulary, krople), 3 osoby zostały skierowane do dalszej diagnostyki.

,,Biała Sobota” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Najwięcej osób skorzystało z porad lekarza okulisty oraz z badania usg piersi.

Mając na uwadze zapotrzebowanie na usługi profilaktyczne i zdrowotne  mieszkańców, akcje będą odbywały się cyklicznie na terenie powiatu pyrzyckiego przy głównym udziale Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

W ramach profilaktycznej akcji  ,,Biała Sobota” oraz przy okazji zbliżającego się Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającego na dzień 16.11.2017r. do akcji przyłączyli się również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach. Wsród osób oczekujących na wizytę u lekarza specjalisty został przeprowadzony pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym przez palaczy. Celem wykonanych pomiarów było uświadomienie osobom palącym, jakie są skutki ekspozycji na tlenek węgla produkowany przez niespalone węglowodory podczas palenia.  Z możliwości wykonania pomiaru zawartości CO skorzystało 30 osób, w wieku powyżej 20 lat. W grupie osób znajdowały się osoby niepalące, palące czynnie oraz biernie.

      Wszystkie osoby, u których wskaźnik pomiaru wykazał ponadnormatywne stężenie tlenku węgla w organizmie zachęcano do rzucenia palenia. Do dyspozycji osób zainteresowanych były dostępne ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, zdrowego odżywiania i trybu życia oraz ryzyka upadków u osób starszych.