Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 17/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie- dotyczy pakietu nr 6- czy zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie pozycji nr 1 i 3 co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych większej liczbie oferentów?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie- dotyczy pakietu nr 6- czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płytek ze stabilizacją kątową do zespolenia dalszej nasady kości promienioewj od 3 do 5 otworowej pod wkręty o średnicy 2,5 mm?

Odpowiedź- NIE.