Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 17/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania  ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie- czy zamawiający w pakiecie nr 7 (kotwice) dopuści również: śrubę kotwicową tytanową z dwoma nitkami na jednorazowym podajniku w rozmiarze 2,8 mm zamiast 3 mm?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuści oryginalne katalogi, foldery potwierdzające zgodność parametrów oferowanych produktów z wymogami SIWZ w języku angielskim?

Odpowiedź- TAK.