Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Konsorcjum Lider Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 770,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 831,60 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. Oferta nr 2 – BL Medica Sp. z o.o. sp. k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.

– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 11.448,00 zł
– kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 4 – 12.363,84 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3. Oferta nr 3 – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 12.515,14 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 13.516,36 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 63.409,47 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 68.482,22 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. Oferta nr 4 – PGF Urtica Sp. z o.o ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
– kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 26.699,80 zł
-kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 28.835,79 zł

kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 63.456,05 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 68.532,53 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5. Oferta nr 5 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 68.515,61 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 73.996,87zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 117.550,31 zł:

Pakiet nr 1 – 29.212,66 zł
pakiet nr 2 – 871.45 zł
Pakiet nr 3 – 75.102,36 zł
Pakiet nr 4 – 12.363,84 zł