Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2017 na dostawę asortymentu medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 1 – 71.459,75 zł brutto.
Pakiet nr 2 – 30.462,69 zł brutto.