Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 18/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania.
W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 – pozycję nr 13?
Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 3, pozycji nr 13.