Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 4
Kwota netto złożonej oferty – 30.656,30 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 33.108,80 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 10.155,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 10.967,40 zł

Pakiet nr 6

Kwota netto złożonej oferty – 61.278,62 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 66.180,91 zł

oferta nr 2 – Messer Polska Sp. z o.o. u. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 5.509,70 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.950,48 zł

oferta nr 3 – UNITRANS M. i W. Fijał Sp.j. ul. Borsucza 9, 05-410 Józefów-Michalin.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 61.500,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 66.420,00 zł

oferta nr 4 – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Pakiet nr 3

Kwota netto złożonej oferty – 121.842,03 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 131.589,40 zł

oferta nr 5 – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 16.205,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 17.501,40 zł

oferta nr 6 – GOMI Mirosław Opiela ul. Jabłoniecka 10, 34-600 Limanowa.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 9.723,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 10.500,84 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 572.019,63 zł:

pakiet nr 1 – 62.086,50 zł
pakiet nr 2 – 16.515,21 zł
pakiet nr 3 – 142.345,74 zł
pakiet nr 3a – 3.310,15 zł
pakiet nr 4 – 33.119,17 zł
pakiet nr 5 – 11.009,52 zł
pakiet nr 6 – 66.610,49 zł
pakiet nr 7 – 82.432,08 zł
pakiet nr 8 – 154.590,77 zł