Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – prosimy o określenie planowanej częstotliwości dostaw ciekłego azotu (np. tygodniowo).

Odpowiedź- dostawa ciekłego azotu raz w tygodniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin dostaw będzie ustalony przez strony telefonicznie.

2. Pytanie – czy zamawiający wymaga medycznego ciekłego azotu?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy istnieją ograniczenia dojazdowe, tonażowe lub inne dla transportu ciekłego azotu do miejsca dostawy?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy istnieje odpowiednie wydzielone, bezpieczne miejsce do napełniania pojemników ciekłym azotem?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – czy zamawiający wymaga dostarczenia napełnionego naczynia z ciekłym azotem do miejsca dostawy, czy napełnianie ma się odbywać na miejscu?

Odpowiedź- napełnianie ma się odbywać na miejscu.

6. Pytanie – prosimy o informację iloma pojemnikami do ciekłego azotu dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź- 2 szt..