Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłzecka 24, 02-135 Warszawa.
Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 153.355,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 165.623,40 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

oferta nr 2 – Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.
Pakiet nr 3
Kwota netto złożonej oferty – 30.308,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 32.732,64 zł

Termin dostawy – 2 dni

oferta nr 3 – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Pakiet nr 2
Kwota netto złożonej oferty – 675.250,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 729.270,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości:

pakiet nr 1 – 165.135,24 zł
pakiet nr 2 – 734.670,00 zł
pakiet nr 3 – 32.732,64 zł