Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2018 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 122.845,41 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 132.746,92 zł

Termin dostawy – 1 dzień