Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 7.747,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 8.134,56 zł

Pakiet nr 5
Kwota netto złożonej oferty – 38.556,82 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.806,14 zł

Pakiet nr 6
Kwota netto złożonej oferty – 18.271,08 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.491,28 zł

Pakiet nr 7
Kwota netto złożonej oferty – 57,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 70,84 zł

2. oferta nr 2 – Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” spółka jawna J. Patruś & R. Bączyński, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

Pakiet nr 2
Kwota netto złożonej oferty – 104.863,56 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 110.106,73 zł

Pakiet nr 3
Kwota netto złożonej oferty – 4.737,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.974,48 zł

3. oferta nr 3 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200
Wysokie Mazowieckie Magazyn – Hurtownia nr 24, ul. Warszawska 2,
74-200 Pyrzyce

Pakiet nr 2
Kwota netto złożonej oferty – 99.465,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 104.438,25 zł

4. oferta nr 4 – F.H.U. „CHEM-AJ” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka, ul.
Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

Pakiet nr 3
Kwota netto złożonej oferty – 4.624.80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.856,04 zł

Pakiet nr 4
Kwota netto złożonej oferty – 5.778,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 6.066,90 zł

5. oferta nr 5 – „POLARIJ” sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów

Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 5.326,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.592,50 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 196.960,75 zł:

pakiet nr 1 – 8.473,50 zł
pakiet nr 2 – 102.361,50 zł
pakiet nr 3 – 6.514,20 zł
pakiet nr 4 – 4.341,24 zł
pakiet nr 5 – 51.477,43 zł
pakiet nr 6 – 23.692,08 zł
pakiet nr 7 – 100,80 zł