Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 148.038,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 155.439,90 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 130.688,40 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 137.222,82 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 4 w wysokości około 181.137,48 zł