W dniu 21 czerwca w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach gościła delegacja ze Szpitala w Ueckermünde.

Spotkanie dotyczyło podjęcia współpracy w ramach wyszczególnionych poniżej oddziałów:

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– Oddział Chorób Wewnętrznych,

– Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

– Oddział Chirurgii Ogólnej.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych programów profilaktycznych, a także nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników rtg, farmaceutów, opiekunów medycznych oraz ratowników medycznych.