Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 34.281,52 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 50.663,88 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 brutto wynosi: 1.908,39 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Park ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 13 brutto wynosi: 17.694,29 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt

  • ofertę 6 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 49.241,52 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 brutto wynosi: 88.620,48 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 7 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 5.072,22 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 brutto wynosi: 21.972,19 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

  • ofertę nr 8 złożoną przez firmę – NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 54.650,29 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 1.584,58 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 14 brutto wynosi: 21.178,69 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 11 złożoną przez firmę – „SHOBU-KAN” Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 15 brutto wynosi: 20.556,37 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Centrala Farmaceutyczna

CEFARM” S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

PAKIET NR 8

Cena – 57,81 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,81 pkt

2

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 2

Cena – 57,24 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,24 pkt

PAKIET NR 4

Cena – 58,98 pkt

Termin dostawy 40 pkt

Razem 98,98 pkt

PAKIET NR 10

Cena – 59,93 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,93 pkt

PAKIET NR 14

Cena – 53,28 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 93,28 pkt

3

NEUCA S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

PAKIET NR 1- oferta odrzucona

PAKIET NR 9

Cena – 58,22 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,22 pkt

PAKIET NR 10

Cena – 42,71 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 82,71 pkt

4

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 2

Cena – 57,36 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,36 pkt

PAKIET NR 7

Cena – 59,70 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,70 pkt

PAKIET NR 9

Cena – 59,14 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,14 pkt

PAKIET NR 10

Cena – 53,29 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 93,29 pkt

5

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

Cena – 57,50 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,50 pkt

PAKIET NR 7

Cena – 59,68 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,68 pkt

PAKIET NR 9

Cena – 57,55 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,55 pkt

PAKIET NR 14

Cena – 52,87 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 92,87 pkt