Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4072,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4282,92 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 35950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37802,07 zł

Pakiet nr 3 – Ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 25926,72 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 27223,06 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4363,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty –4588,20 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 37414,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 39349,71 zł

Pakiet nr 3 – ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 29472,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 30945,60 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 7537,56 zł, w pakiecie nr 2 w wysokości około 36623,43 zł, w pakiecie nr 3 w wysokości około 31701,60 zł.