Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Asclepios S.A ul. Hubska 44, 50-502 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 34.281,52 zł

2. LEK S.A. Ul Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 50.663,88 zł

3. PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 – 1.908,39 zł.

4. Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Park ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 – 17.694,29 zł

5. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 49.241,52 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 – 88.620,48 zł.

6. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 – 5.072,22 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 – 21.972,19 zł.

7. NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 54.650,29 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 1.584,58 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 14 – 21.178,69 zł.

8. „SHOBU-KAN” Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 15 – 20.556,37 zł.