Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 24-antybiotyki i leki różne (roztwór hiperbaryczny 0,5%HEAVY roztwór do wstrzykiwań Bupivcaune Spinal (ofer. Bupivocaine WZF Spinal 0,5% Heavy rozt. Do wstrz. 4 mlx5amp.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

2. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 167- czy zamawiający zaakceptuje preparat typu Rectanal 150 ml wlewka doodbytnicza? Sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g/100 ml Opakowania zbiorcze – karton x 20 butelek LZ – w przeliczeniu na opakowania jednostkowe.

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 25 – czy zamawiający dopuści produkt Citra-Lock TM (cytrian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z systemem luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjent z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiazanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Pytanie -pakiet nr 5 pozycja nr 25 – czy zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 25 – czy zamawiający dopuści produkt Citra-Flow TM (cytrian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3 ml (objętość pełnia strzykawki wynosi 10 ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drozności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 6 – czy zamawiający dopuści do postepowania opatrunej piankowy (rozmiar 10cmx10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla róznych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszenia jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często wystepujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Oaptrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów – włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko – i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Pytanie czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Pytanie – czy w pakiecie nr 2 – leki różne II pozycja 67 (PULMICORT zaw. 0,25 mg/ml-2ml) oraz w pakiecie nr 5 – antybiotyki i leki różne poz. 113 (BENODIL 0,25 mg roztwór do nebulizacji*20 ampl.) zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 – leki różne II pozycja 67 (PULMICORT zaw. 0,25mg/ml – 2 ml*20) oraz w pakiecie nr 5 antybiotyki i leki rózne pozycja 113 (BENODIL 0,25 mg roztwór do nebulizacji *20 amp) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartość po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 2 leki rózne II poz. nr 67 (PULMICORT zaw. 0,25mg/ml – 2 ml*20) oraz w pakiecie nr 5 antybiotyki i leki różne pozycja 113 (BENODIL 0,25 mg roztwór do nebulizacji*20 amp.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź- NIE.

10. Pytanie – czy w pakiecie nr 2 leki różne II pozycja nr 67 (PULMICORT zaw. 0,25mg/ml – 2 ml*20) oraz w pakiecie nr 5 antybiotyki i leki różne poz. 113 (BENODIL 0,25mg roztwór do nebulizacji *20 amp.) zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź- NIE.

11.Pytanie czy zamawiający w pakiecie nr 2 leki rózne II pozycja nr 67 oraz w pakiecie nr 5 antybiotyki i leki rózne pozycja nr 113 wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w róznych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź- NIE.