ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ – KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że dokonał zmiany w dokumentacji konkursowej w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – badania do SzWK.

 

WYKAZ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR2 do SzWK .

w pozycji 73 . badanie :

było – HG 4 – jest HE 4

 

usunięto pozycję  nr 101

pozycja 101. Mikroalubuminuria 

 

dodano badanie :

pozycja 135. posiew (ujemny lub podstawowy)

 

zmieniono nr pozycji i nazwę badania

było

poz. 156 – Różyczka (RUbella virus) IgG 

jest

poz. 157 – Różyczka (RUbella virus) IgG

było

poz.157 – Różyczka (RUbella virus) IgG

jest

poz.158 – Różyczka (RUbella virus) IgM

 

Dodano kolumnę o nazwie “ILOŚĆ BADAŃ NA CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY”

 

załącznik nr 2 do SzWK – badania