Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące oferty cenowej na dostawę materiału szewnego. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 1, pozycja nr 20 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny z nitką 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 30 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 20- czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilament, poliamid

2 – 0

Długość nici – 75 cm

Długość igły – 37 mm

3/8 odwrotnie tnąca

Odpowiedź- TAK.