dot. Konkursu ofert na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Oferentów dotyczące ww konkursu. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi.

Pytanie.W odniesieniu do zapisów cz.II ust 12 i 13 SzWK, czy należy rozumieć przez fakt zapisu ust.13 o udokumentowaniu referencji z minimum dwóch szpitali na terenie województwa zachodniopomorskiego, że dla zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala Zamawiający wymaga (jako warunek konieczny) osobistego prowadzenia przez Oferenta dwóch laboratoriów szpitalnych czynnych 24h/dobę w bezpośredniej odległości od siedziby Zamawiającego na terenie województwa zachodniopomorskiego?

Odpowiedź. Tak wymaga. Jest to warunek konieczny dla zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala.