Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 34, 35 (Metamizolum natricum inj.1 g / 2 ml x 5 amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy zamawiający wymaga, aby Metamizolum natricum w pakiecie 5 pozycja 34, 35, posiadał w swoim ChPI dopuszczalna dawkę dobową 5g, co umożliwia skuteczne leczenie bólu zgodne  z zaleceniami leczenia bólu pooperacyjnego ?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 5 pozycja 40,41 można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź-TAK.

  1. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 19,20,21,22 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

Odpowiedź-TAK.

  1. Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 49 – czy zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów- wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź- TAK.

  1. Dotyczy pakiet nr 2 pozycja nr 49 – czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanej miękkich?

Odpowiedź- TAK.