dot. konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nie doszło do podpisania umowy na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ponieważ Oferent nie podpisał umowy na warunkach określonych w konkursie.