Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych – 206.400,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozstępczych – 222.912,00 zł
Kwota netto złozonej oferty na dzierżawę aparatu – 24.000,00 zł
Kwota brutto złozonej oferty na dzierżawę aparatu – 29.520,00 zł

Termin dostawy – do 3 dni roboczych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę brutto w wysokości około 262.420,49 zł