Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Pakiet 7, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a’100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pakiet 7, pozycja 5-6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych niestandardowych kompresów do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3 -Pakiet 7, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo-celulozowy w rozmiarze 55x75mm, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4 -Pakiet 7, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5 – Pakiet 7, pozycja 13-14
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe bez nitki RTG?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6 -Pakiet 7, pozycja 13-14
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7 – Pakiet 7, pozycja 13-14
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 8 – pakiet nr 1 pozycja nr 5
W związku z zakończeniem produkcji i brakiem suplementu diety o nazwie wymienionej w SIWZ na stanach magazynowych hurtowni, zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający zamiast wymienionego suplementu dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilozowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/kaps oraz insulinę w stężeniu 100mg/kapsułkę?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 9 – pakiet nr 1 pozycja nr 5
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/kaps?

Odpowiedź- TAK 30 kps.

Pytanie nr 10 – pakiet nr 1 pozycja nr 5
Czy zamawiający wymaga zaoferowania probiotyku niewymagającego przechowywania w lodówce?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 11 – pakiet nr 1 pozycja nr 5
Czy zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 12 – pakiet nr 4 pozycja nr 7-8
Czy zamawiający dopuści do postepowania opatrunek zapobiegający infekcjom bakteryjnym.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12 – pakiet nr 4 pozycja 7-8.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-8 z pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13 – pakiet nr 1 pozycja nr 1.
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 (SEVORANE – płyn wziewny 250 ml) wymaga sevofluranu w butelce 250 ml nieszklanej, przeziernej, umożliwiającej ocenę wzrokową płynu, oraz posiadającej fabrycznie zamontowany szczelny i bezpośredni system napełniania parowników bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem?

Odpowiedź- TAK.