Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielnono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

1. PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska-Boczna 12, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kwota wybranej oferty w pkiecie nr 4 brutto – 4.845,96 zł
(słownie:cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 96/100).

2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowienkie.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto – 83.812,68 zł
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych 68/100).

3.POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto – 6.728,40 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 40/100).

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 2, 62-800 Kalisz.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto – 4.365,90 zł.
(słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiat pięć złotych 90/100)
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto – 28.390,39 zł
(słownie: dwadziescia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 39/100)
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto – 19.227,12 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 12/100).
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto – 26,57 zł
(słownie: dwadzieścia sześć złotych 57/100).