Rejestracja on-line

Pyrzyce, dnia 28.08.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 11/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 20.167,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.780,36 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. Oferta nr 2 – Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 45.136,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 48.746,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

3. Oferta nr 3 – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 169.100,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 182.628,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. Oferta nr 4 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-285 Warszawa.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 424.857,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 458.845,56 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 772.601,13 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 13/100).
Pakiet nr 1 – 197.995,40 zł
Pakiet nr 2 – 26.364,96 zł
Pakiet nr 3 – 30.686,58 zł
Pakiet nr 4 – 483.184,91 zł
Pakiet nr 5 – 34.369,28 zł