Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów

Pyrzyce, dnia 30.08.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostanie ogłoszone ponownie.