Rejestracja on-line

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku” nr 2/2020

Pyrzyce, dnia 28.02.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku” nr 2/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1 poz.8-14,24-32,34-38

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek do tuberkuliny pakowanych po 100szt/op. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1 poz.2-5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały kontrastujący tlok w kolorze innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź- Nie wymaga.

Pakiet 1 poz.2-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podwójnej skali na strzykawce , Podwójna skala pomiarowa nie ma bowiem żadnego medycznego uzasadnienia, a taki wymóg znacząco ogranicza możliwość złożenia ofert przez większą liczbę Wykonawców, co powoduje hamowanie rozwoju wolnej konkurencji Dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową pozwoli Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem ceny jak i jakości oraz zaoszczędzić środki publiczne, którymi Szpital dysponuje.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 poz.2-4

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi strzykawki. Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu folia-papier, przez część przeźroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponad to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a’100 szt.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a’80 szt? Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu jednostkowym folia-papier – przez część przeźroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponad to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a’100 szt.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 poz.2-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki, gdyż jest to wymóg wskazujący ewidentnie na jednego, konkretnego producenta na rynku, który może w/w wymóg spełnić.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka Janeta była wyposażona w dwa funkcjonalne reduktory Luer?

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pakiet 1 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pakiet 1 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 25szt/op. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przedłużacze były wolne od ftalanów?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1 poz.7

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenów była równa 1,2mm?

Odpowiedź- wymaga 1,24 mm.

Pakiet 1 poz.23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,30x12mm zamiast 0,33x12mm.

Odpowiedź- TAK dopuszcza.

Pakiet 1poz.16-23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 1 poz.33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet 1 poz.39

Czy Zamawiający wymaga przyrządu typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 0,2um i filtrem cząsteczkowym 5um?

Odpowiedź- Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 3 poz. 5, 12, 13, 14, 15, 16,17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz 5,12,13,14,15,16,17 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet nr 3 poz. 5 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny łącznik do rurek rozciągliwy w zakresie 7 – 15 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 3 poz. 17:

  1. Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź-zgodnie z zapisami SIWZ.

  1. Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.

Pakiet nr 4 poz. 3, 4, 10, 15, 16, :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. 3, 4, 10, 15, 16 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet nr 4 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie 35,5 g, przestrzeni martwej 55ml oraz nawilżeniu 37 mg/l H2O przy Vt=500ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź- zamawiający nie dopuszcza oferowanego filtra z uwagi na gorsze parametry.

Pakiet nr 4 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy o masie 21 g, przestrzeni martwej 33ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź- NIE z uwagi na gorsze parametry.

Pakiet nr 4 poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii o następujących parametrach:

– Objętość oddechowa VT 50 – 1000 ml

– Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min

1,8 cm H2O przy 60l/min

3,5 cmH2O przy 90l/min

– Masa 8,4 g

– Przestrzeń martwa 15 ml

– Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml

po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml

– Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie

– Średnica portu do odsysania 6,1 mm

– Powierzchnia wymiennika > 500 cm2

– Wkład celulozowy higroskopowy

  • Złącza 15mmF – do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostomii.

Odpowiedź- NIE dopuszcza. Zamawiający wymaga wymiennika z 2 membranami zgodnie z SIWZ. Oferowany wymiennik nie jest produktem równoważnym.

Pakiet nr 4 poz. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 90cm lub o dł. 180 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź-NIE. Zamawiajacy wymaga z godnie z SIWZ. Możemy dopuścić rurę o długości w zakresie od 100 – 120 cm.