Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 04.03.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku..

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 4.300,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 4.644,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 76.430,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 82.873,44 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 38.858,70 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 41.967,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 3 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11 C, 78-320 Połczyn Zdrój.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 31.460,30 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 33.977,12 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.813,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 64.598,90 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 228.008,32 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiem złotych 32/100).

Pakiet nr 1 – 82.001,34 zł

Pakiet nr 2 – 35.638,60 zł

Pakiet nr 3 – 33.199,52 zł

Pakiet nr 4 – 72.416,86 zł

Pakiet nr 5 – 4.752,00 zł