Przetarg nieograniczony nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich

Pyrzyce, dnia 24.04.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2020 na dostawę materiałów rentgenowskich

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 95.138,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 102.855,78 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 103.129,68 zł (słownie: sto trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 68/100).