Dotyczy: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2020.

SZPITAL POWIATOWY

  1. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2020.

 

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 6/2020 na :

 

DOSTAWĘ  LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

  1. Halina Piskorz – pracownik Farmacji.
  2. Sówka Alicja – mgr farmacji
  3. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

 

Kryterium oceny ofert:

 

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

 

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert –01.06.2020  rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 01.06.2020   rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 30.06.2020 rok.

 

 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

 

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

 

 

Pyrzyce, dnia 18.05.2020 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

Pakiet nr 3 – Opatrunki jałowe

Pakiet nr 4 – Pieluchomajtki i podkłady

RODO-leki

Pakiet nr 6 – dezynfekcja ran

Pakiet1-leki rózne

Pakiet2 -plastry, gipsy,podkłady, kompresy

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

Pakiet nr 5 – Żele sterylne

Umowa – dostawa leków

pakiet nr 7- gaz medyczny