Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 13/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy stępującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 pozycja nr 19 preparatu Cipronex 100mg/50ml x 1 w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 1000 wlewów?

Odpowiedź– NIE.