Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 13/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 19 i 20- zwracamy się z prośbą do zamawiającego o sprecyzowanie łącznej ilości sztuk w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź-
Pakiet nr 19:
 pozycja nr 1-1000 szt.
 pozycja nr 2 – 6000 szt.
 pozycja nr 3 – 120000 szt.
 pozycja nr 4 – 2000 szt.
 pozycja nr 5 – 2000 szt.
 pozycja nr 6 – 2000 szt.
 pozycja nr 7 – 2000 szt.
 pozycja nr 8 – 50 szt.
Pakiet nr 20:
 pozycja nr 1 – 200 szt.
 pozycja nr 2 – 200 szt.
 pozycja nr 3 – 200 szt.
 pozycja nr 4 – 100 szt.
 pozycja nr 5 – 20 szt
 pozycja nr 6 – 20 szt.