Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 08.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 620.899,59 zł (brutto).

08.10.2021 r.…………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu