Ogłoszenia

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2 Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 15/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że w ww postępowaniu przetargowym zostały odrzucone dwie firmy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/09. SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako Zamawiający prostuje wcześniejszą informację dotyczącą odrzucenia oferty i zmienia brzmienie wcześniejszej informacji: Czytaj dalej