Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2016 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę MEDFinance S.A. Al. Piłsudzkiego 76, 90-330 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 50.058,20 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 80 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 15 pkt
ofertę nr 2 złozoną przez firmę Zakaład Aparatury Medycznej „Gryfmed” S.C. E. Twór, T. Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Cena wybranej oferty w pakeicie nr 1 wynosi: 112.158,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cene – 80 pkt
Ilość uzyskanych punktów za ilość rat wynagrodzenia – 5 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1.Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1 – 139.276,80 zł brutto.
Pakiet nr 2 – 11.472,00 zł brutto.
Pakiet nr 3 – 12.700,80 zł brutto.

2.Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Pakiet nr 6 – 15.986,16 zł brutto.

3.MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn-Zdrój.
Pakiet nr 4 – 27.302,40 zł brutto
Pakiet nr 5 – 55.039,50 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Fotografia na całej stronie2
Fotografia na całej stronie