Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1– 318.803,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 344.307,24 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

2. Oferta – EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 9.510,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 2 – 10.270,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

3. Oferta – Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 3 – 30.140,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 3 – 32.551,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

4. Oferta – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
– Kwota netto złozonej oferty w pakiecie nr 4 – 680.250,00 zł
– Kwota brutto złozonej oferty w pakiecie nr 4 – 734.670,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 1.119.802,32 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 116.755,73 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 73/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2017 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowanie następującym Wykonawcom:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.
Pakiet nr 10 – 25.648,80 zł brutto.
Pakiet nr 11 – 20.093,25 zł brutto.
2. POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18 c, 72-100 Goleniów.
Pakiet nr 1 – 4.024,57 zł brutto.
3. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Pakiet nr 5 – 87.708,47 zł brutto.
4. F.H.U. „Chem-Aj” Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka S.C. ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin.
Pakiet nr 6 – 5.103,00 zł brutto.
Pakiet nr 8 – 7.333,20 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska. Czytaj dalej